English

 当前位置:新浪简介 > 商务合作

商务合作

项目合作:

联系人:杨迁
电 话:028-85973441
邮 箱:yangqian@scmail.sina.com.cn
微 博:http://weibo.com/cocoyq
地 址:成都市高新区天华二路219号(软件园C区)12栋20层


媒介合作:

联系人:周上菀
电 话:028-85973472
邮 箱:zhoushangwan@scmail.sina.com.cn
微 博:http://weibo.com/msellen
地 址:成都市高新区天华二路219号(软件园C区)12栋20层


广告投放:

[ 渠道 ]
联系人:罗峰
电 话:18628173209
邮 箱:luofeng@scmail.sina.com.cn
微 博:http://weibo.com/1648331023
地 址:成都市高新区天华二路219号(软件园C区)12栋20层


[ 直客 ]
联系人:邹峰
电 话:13880895857
邮 箱:zoufeng@scmail.sina.com.cn
微 博:http://weibo.com/zoufengzf
Copyright 1996-2013 SINA.com. All Rights Reserved 版权所有 新浪网